Bedankt voor uw vertrouwen in The Universals!

 

The Universals is onderdeel van HANMED VOF, Magnoliaplein 11, 7121AM Aalten, Nederland

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website, apps en andere producten en diensten. Aangezien sommige van onze diensten software kunnen zijn, gaat u ermee akkoord dat wij deze software automatisch kunnen updaten en dat deze voorwaarden op dergelijke updates van toepassing zijn.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en neem contact met ons op als u vragen, informatieverzoeken of klachten heeft.

Door onze website of andere diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Gebruiken van onze educatieve diensten

Elke overtreding van onze Voorwaarden, toepasselijke wetten of Beleid kan ertoe leiden dat uw toegang tot alle of een deel van onze diensten wordt opgeschort, uitgeschakeld of beëindigd.

Wanneer u uw Universals.TV-account aanmaakt en wanneer u vervolgens bepaalde functies gebruikt, moet u ons nauwkeurige en volledige informatie verstrekken en gaat u ermee akkoord uw informatie bij te werken om deze accuraat en volledig te houden.

Licentie

Met inachtneming van deze algemene voorwaarden verlenen wij u een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar licentierecht om onze diensten te gebruiken. De hierin verleende rechten zijn uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij u anderszins onze schriftelijke toestemming verkrijgt. U stemt er ook mee in dat u slechts één gebruikersaccount zult aanmaken, openen en/of gebruiken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Center of Excellence, en dat u de toegang tot uw account of toegangsinformatie voor uw account niet zult delen met derden. Het gebruik van onze diensten verleent u geen eigendom van of enige intellectuele eigendomsrechten op onze diensten of de inhoud waartoe u toegang krijgt.

Commercieel gebruik

Elk gebruik van onze educatieve diensten voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden. Elk commercieel gebruik moet onderworpen zijn aan een afzonderlijke overeenkomst met Universals.TV.

Content

Onze content

Universals.TV biedt coaching, cursussen en inhoud. Hoewel we ernaar streven de beste service te bieden, kunnen zich onverwachte gebeurtenissen voordoen. Universals.TV behoudt zich het recht voor om inhoud te annuleren, onderbreken, opnieuw plannen of wijzigen, of om de puntwaarde of het gewicht van een beoordeling te wijzigen.

Uw content

Met onze diensten kunt u uw inhoud delen, zoals beoordelingen en lessen. U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op en bent verantwoordelijk voor de inhoud die u maakt en deelt.

Uw content omvat geen cursusinhoud of ander materiaal dat beschikbaar is gesteld op Universals.TV

Terugkoppeling

Wij zijn blij met uw suggesties, ideeën, opmerkingen en andere feedback over onze diensten. Door feedback in te dienen, verleent u ons het recht om de feedback te gebruiken zonder enige beperking of enige compensatie aan u.

Toegang en levering

Aankoop digitale producten

Educatieve content zijn na succesvolle betaling direct toegankelijk via onze website of app.

Fysieke produkten

Wij verkopen geen fysieke produkten.

Veiligheid

Wij geven om de veiligheid van onze gebruikers. Hoewel we veiligheidsmaatregelen treffen en eraan werken om de veiligheid van uw account en gerelateerde informatie te beschermen, kan Universals.TV niet garanderen dat ongeautoriseerde derde partijen onze beveiligingsmaatregelen niet kunnen omzeilen. Breng ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele inbreuken of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Betalingsmogelijkheden

Universals.TV biedt tegen betaling betaalde diensten aan voor educatieve doeleinden (bijvoorbeeld coaching, cursussen, analyses, lidmaatschappen). Tenzij anders vermeld, worden de kosten vermeld in euro. U bent verantwoordelijk voor het tijdig betalen van alle kosten die in rekening worden gebracht via een betalingsmechanisme dat is gekoppeld aan de toepasselijke betaalde educatieve dienst. Als uw betalingsmethode mislukt of uw account te laat is, kunnen we kosten innen via andere incassomechanismen.

Prijzen

Prijzen kunnen variëren op basis van uw locatie en andere factoren, en Universals.TV behoudt zich het recht voor om eventuele kosten op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Elke wijziging, update of aanpassing wordt onmiddellijk van kracht nadat deze via de relevante services is geplaatst. Restituties zijn mogelijk beschikbaar voor betaalde diensten, zoals beschreven in onze voorwaarden voor retouren en restituties hieronder.

Betalingsmogelijkheden

Betalingen kunnen in één keer worden gedaan of verdeeld over maximaal 6 maanden met een verplichte aanbetaling van 40%.

Gespreid betalen

Wanneer u voor de betalingsplanoptie kiest om een educatieve dienst of content te kopen, zal Universals.TV bij aankoop een eerste aanbetaling van 40% vragen en het resterende saldo vervolgens in gelijke, vaste bedragen voor een periode van zes maanden verdelen.

Betaling is automatisch iedere maand tot einde betalingstermijn.

Als uw kaart verloopt of als een betaling niet wordt geautoriseerd, proberen we de betaling maximaal drie keer opnieuw. Bij de derde foutieve keer worden onze diensten voor u “On Hold” in uw dashboard gezet en zijn deze niet meer toegankelijk totdat het betalingsprobleem is opgelost.

Terugbetaling en annuleren

We doen geen terugbetaling voor diensten die zijn gepland of waar toegang tot gegeven is.

Fysieke geprinte producten en certificaten

Alle retouraanvragen en annuleringen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling schriftelijk aan ons worden gemeld.

Informeer ons via kontakt aan de onderzijde website of via hello@universals.tv.

Universals.TV zal terugbetaling bevestiging.

U bent verantwoordelijk voor het terugsturen van de geprinte producten op onze risico en kosten tenzij het onze fout is.

Wij raden aan om de verzendbevestiging goed te bewaren als bewijs van verzending.

Retour kan naar:

Universals.TV, magnoliaplein 11, 7121AM Aalten, The Netherlands

Retourgestuurde producten die zonder vooraanmelding en goedkeuring terug worden gestuurd worden niet verwerkt en terugbetaald.

We doen helaas geen terugbetaling voor goederen of producten die ons niet bereiken.

Geef ons 30 dagen om de terugbetaling te doen. Uw rechten worden niet aangepast. Eventuele betalingen gaan terug op de bankrekening of kaart die gebruikt is bij de betaling.

Universals lidmaatschap

Universals.TV biedt een lidmaatschapsplan. Het lidmaatschap biedt de gebruiker van dat lidmaatschap de voordelen die worden beschreven op de website van Universals.TV. Deze voordelen kunnen op elk moment worden gewijzigd naar goeddunken van Universals.TV. Op lidmaatschappen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

Monthly Plan. The membership is available on a monthly basis. Membership fees are charged montly on the renewal date. Members will receive access to educational content and the outlined additional benefits at the start of their membership and again upon their renewal.

Stopzetten of wijzigingen van lidmaatschap

Ons bedrijf kan in de loop van de tijd veranderen en we behouden ons het recht voor om het lidmaatschap te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u. In het geval dat wij een dergelijk recht uitoefenen, heeft u, naar eigen goeddunken, recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling als u lid bent.

Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te herzien. Eventuele herzieningen van de Voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht nadat ze door ons zijn geplaatst. Voor materiële wijzigingen in de Voorwaarden zullen we redelijke stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen, via een banner op de website, e-mailmelding, een andere methode of een combinatie van methoden. In alle gevallen vormt uw voortgezette gebruik van de Diensten na publicatie van dergelijke wijzigingen, met of zonder kennisgeving, een bindende aanvaarding van de herziene Voorwaarden.

Indien blijkt dat een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op eventuele andere voorwaarden. Als u deze Voorwaarden niet naleeft en wij niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat wij afstand doen van eventuele rechten die wij mogelijk hebben (zoals het ondernemen van actie in de toekomst).

Details UNIVERSALS.TV

Universals.TV is onderdeel van HANMEDA VOF, Magnoliaplein 11, 7121AM Aalten, Nederland.
Registered Office: Magnoliaplein 11, 7121AM Aalten, The Netherlands

KVK: 72740868 ARNHEM, NL